Kobujutsu

Okinawan Kobujutsulla (Ryukyu Kobujutsu / Kobudo) tarkoitetaan Ryukyu-saariryhmän, joista Okinawan saari on suurin, vanhoja taistelutaitoja. Alkuperäisessä merkityksessään termi Kobujutsu pitää sisällään sekä asettomat että aseelliset kamppailutaidot. Yleisesti Kobujutsulla kuitenkin tarkoitetaan Okinawalta lähtöisin olevia aseellisia kamppailutaitoja — näin on myös meidän seurassamme. Termin Kobujutsu alkuperäistä merkitystä mukaillen, Kobujutsulla on paljon yhtymäkohtia perinteiseen karateen. Monet karaten ja kobujutsun tekniikoista tai tekniikoiden liikeradoista ovat samoja ja erona voidaan pitää vain sitä, että kobujutsussa tekniikat suoritetaan aseellisesti verrattuna karaten tyhjän käden muotoon.

Seurassamme harjoiteltavaa Kobujutsua, on harjoiteltu Suomessa jo vuodesta 1977 lähtien, jolloin Ilpo Jalamo aloitti Kobujutsu toiminnan Turussa. Ilpo Jalamo myös toimii harjoittelemamme Kobujutsu-tyylisuunnan pääopettajana Suomessa. Jalamo sai oppinsa Japanilaiselta Motokatsu Inouelta (1918–1993), joka yhdisti Shinken Tairan (1897-1970) opettamaan kobudoon Japanilaisesta kobudōsta lainaamiaan tekniikoita ja harjoitusmetodeja. Shinken Tairaa pidetään nykyaikaisen kobujutsun isänä ja hänen elämäntyönsä kiteytyy tyylisuuntamme kansainvälisessä kattojärjestössä Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinkokai:ssa (RKHSK) , jonka tarkoituksena on perinteisten Ryukyu-saariryhmän kamppailutaitojen harjoittelun säilyttäminen ja edistäminen. Tairan kuoltua, Inoue peri kattojärjestön puheenjohtajuuden Japanin pääsaarilla. Nykyisin kattojärjestömme puheenjohtajana ja tyylisuuntamme pääopettajana toimii Kisho Inoue, joka on edesmennen Motokatsu Inouen poika.

Seurassamme Kobujutsu-tyylisuuntamme opetuksessa keskitytään :n, sai:n, tonfa:n, nunchaku:n ja kama:n tekniikoiden harjoitteluun. Nämä aseet tarjoavat kobujutsu-harjoittelijalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin asekategorioihin ja opettavat periaatteet erityyppisten aseiden ja soveltuvien esineiden käyttämiseen kamppailutilanteessa. Aseellinen harjoittelu myös antaa kamppailijalle valmiudet puolustautua erilaisia aseellisia hyökkäyksiä vastaan. Aseista ja kobujutsu-harjoittelusta voit lukea lisää mm. Suomen Yuishinkai ry:n kotisivuilta tai Iso-Britannian Kobujutsu-järjestön sivuilta.

Comments are closed.